هزینه ارسال بار صادرات

هزینه ارسال بار صادرات

آفر كارگو تعطيلات آرام

نرخ 1000 كيلو به بالا مي باشد.

مقصدقيمت هر كيلوقيمت افر
قطر90 سنت85 سنت هر كيلو
كويت90 سنت85 سنت هر كيلو
دبي 68 سنت63 سنت هر كيلو
عمان1.07 سنت1.02 سنت هر كيلو

براي وارد شدن در كانال تلگرام ابتدا فيلتر شكن خود را روشن كنيد