تور هاي آسيايي

تورها اقساطي ميباشند

 

تورهاي تركيه

تور كوش آداسي

تاريخ رفتپروازهتلاقامتخدماتقیمت(تومان)
اسفنداطلس گلوبال و سان اکسپرسهتل3*اقامت با صبحانه6شب و7روز-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-بلیط رفت وبرگشت3.590.000 تومان
اسفنداطلس گلوبال و سان اکسپرسهتل4*اقامت با صبحانه وشام6شب و7روز-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-بلیط رفت وبرگشت3.890.000 تومان
اسفنداطلس گلوبال و سان اکسپرسهتل5*صبحانه ناهار شام نوشیدنی6شب و7روز-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-بلیط رفت وبرگشت4.390.000 تومان

 

تور زميني وان

تاريخ رفتهتلخدماتقيمت(تومان)
تورریلی وان(نوروز99)هتل3*بلیط رفت وبرگشت باقطار-3شب اقامت باصبحانه-ییمه-راهنما-ترانسفر2.260.000 تومان
تورقطاروانهتل4*بلیط رفت وبرگشت باقطار-3شب اقامت باصبحانه-ییمه-راهنما-ترانسفر2.330.000 تومان
تورقطار وانهتل4*تاپبلیط رفت وبرگشت باقطار-3شب اقامت باصبحانه-ییمه-راهنما-ترانسفر2.750.000 تومان
تورقطار وانهتل4*ساحلیبلیط رفت وبرگشت باقطار-3شب اقامت باصبحانه-ییمه-راهنما-ترانسفر3.090.000 تومان
تورقطاروانهتل5*بلیط رفت وبرگشت باقطار-3شب اقامت باصبحانه-ییمه-راهنما-ترانسفر3.250.000 تومان
تاريخ رفتهتل خدماتقيمت(تومان)
همه روزههتل 3 ستاره
tabriz
3 شب و 4 روز اقامت+صبحانه+بيمه+
ترانسفر+ليدر محلي+اتوبوس 25 نفره vip
790.000
همه روزه
هتل 3 ستاره
divan va yakut
3 شب و 4 روز اقامت+صبحانه+بيمه+
ترانسفر+ليدر محلي+اتوبوس 25 نفره vip
990.000
همه روزههتل 4 ستاره
kala gold/tamara
3 شب و 4 روز اقامت+صبحانه+بيمه+
ترانسفر+ليدر محلي+اتوبوس 25 نفره vip
1.190.000
همه روزههتل 4 ستاره haldi3 شب و 4 روز اقامت+صبحانه+بيمه+
ترانسفر+ليدر محلي+اتوبوس 25 نفره vip
1.290.000
همه روزههتل4 ستاره(مریت شاه ماران)3 شب و 4 روز اقامت+صبحانه+بيمه+
ترانسفر+ليدر محلي+اتوبوس 25 نفره vip
1.360.000
همه روزههتل5 ستاره (الیت ورد)3 شب و 4 روز اقامت+صبحانه+بيمه+
ترانسفر+ليدر محلي+اتوبوس 25 نفره vip
1.690.000

 

تور ريلي وان

تاريخ رفتاقامتهتلقيمت(تومان)
یکشنبه ها(اسفند)3 شبهتل 3 ستاره1.175.000
یکشنبه ها3 شبهتل 3 ستاره top1.255.000
یکشنبه ها3 شبهتل 4 ستاره1.495.000
یکشنبه ها3 شبهتل 4 ستاره top1.555.000
یکشنبه ها3 شبهتل 5 ستاره1.660.000
یکشنبه ها3 شبهتل 5 ستاره top2.080.000
چهارشنبه ها4 شبهتل 3 ستاره1.465.000
چهارشنبه ها4 شبهتل 3 ستاره top1.655.000
چهارشنبه ها4 شبهتل 4 ستاره1.760.000
چهارشنبه ها4 شبهتل 4 ستاره top1.800.000
چهارشنبه ها4 شبهتل 5 ستاره1.950.000
چهارشنبه ها4 شبهتل 5 ستاره top2.490.000

تورآنتالیا(نوروز99)

 

تاريخ رفتپروازهتلخدماتقیمت(تومان)
28 اسفند(همه روزه از تهران)قشم ایرهتل3all6شب و7روزبا صبحانه ناهار شام
بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهیall- uall
5090000تومان
28 اسفند(همه روزه از تهران)قشم ایرهتل5*all6شب و7روزبا صبحانه ناهار شام
بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهیall- uall
5790000تومان
28 اسفند(همه روزه از تهران)قشم ایرهتل5*uall6شب و7روزبا صبحانه ناهار شام
بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهیall- uall
6590000تومان
28 اسفند(همه روزه از تهران)قشم ایرهتل5*top-uall6شب و7روزبا صبحانه ناهار شام
بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهیall- uall
7290000تومان

 

تورهاي آنتاليا(زمستان)

تاريخ رفتپروازهتلاقامتخدماتقیمت(تومان)
بامداد14-15-16اسفندماهان(فرودگاه دنیزلی)هتل 3 ستاره6شب و7روزصبحانه2490000
بامداد14-15-16اسفندماهان(فرودگاه دنیزلی)هتل 4 ستاره6شب و7روزصبحانه ناهار شام(all)3420000
بامداد14-15-16اسفندماهان(فرودگاه دنیزلی)هتل5 ستاره6شب و7روزصبحانه ناهار شام (all)3890000
بامداد14-15-16اسفندماهان(فرودگاه دنیزلی)هتل5 ستاره 6شب و7روزصبحانه ناهار شام(نوشیدنی 24ساعته)(uall)4190000
بامداد14-15-16اسفندماهان(فرودگاه دنیزلی)هتل5*درجه بالا6شب و7روزصبحانه ناهار شام(نوشیدنی 24ساعته)(uall)4890000
تاريخ رفتپروازهتل قيمت(تومان)
ویژه 1الی15اسفندماهپرواز مستقیم سان اکسپرسهتل 4 ستاره all3.490.000
ویژه 1الی 15 اسفندماهپرواز مستقیم سان اکسپرسهتل 5 ستاره uall4.780.000
ویژه 1 الی 15 اسفندپرواز مستقیم سان اکسپرسهتل 5 ستاره uall4.990.000
ویژه 1 الی 15 اسفندپروازمستقیم سان اکسپرسهتل5*uall درجه بالا5.890.000

تور هاي ترابزون

هوایی

تاريخ رفتهتلخدماتقیمت(تومان)
ترابزون (هوایی)بهمن واسفندهتل 3 ستاره6شب و7روزاقامت با صبحانه3.990.000 تومان
ترابزون (هوایی)بهمن واسفندهتل 4 ستاره6شب و7روزاقامت با صبحانه4.190.000 تومان
ترابزون (هوایی)بهمن واسفندهتل 5 ستاره6شب و7روزاقامت با صبحانه4.790.000 تومان
ترابزون زمینی(نوروز)هتل3ستاره4شب و5روزاقامت با صبحانه950.000تومان+120دلار
ترابزون زمینی(نوروز)هتل 4 ستاره4شب و5روزاقامت با صبحانه950.000 تومان+160دلار
ترابزون زمینی(نوروز)هتل 4ستاره تاپ4شب و5روزاقامت با صبحانه950.000 تومان+180دلار

تور هاي ازمير

تاريخ رفتپروازهتلاقامتخدماتقیمت(تومان)
ویژه اسفندسان اکسپرس واطلس گلوبالهتل3 ستاره6شب و7روزاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان ترانسفرفرودگاهی3690000 تومان
ویژه اسفندسان اکسپرس واطلس گلوبالهتل4 ستاره6شب و7روزاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان ترانسفرفرودگاهی4390000تومان
ویژه اسفندسان اکسپرس واطلس گلوبالهتل 5 ستاره6شب و7روزاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان ترانسفرفرودگاهی5290000 تومان
ویژه اسفندسان اکسپرس واطلس گلوبالهتل 5 ستاره تاپ6شب و7روزاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان ترانسفرفرودگاهی5890000تومان

استانبول

تاريخ رفتهتلاقامتقیمت (تومان)
اسفندماه(قشم ایر)هتل3*آکسارایتور3شب-بلیط رفت وبرگشت از تهران-ترانسفر-بیمه-راهنما-یک گشت شهری باناهار1.890.000 تومان
اسفندماه (قشم ایر)هتل4*شیشلیتور3شب-بلیط رفت وبرگشت از تهران-ترانسفر-بیمه-راهنما-یک گشت شهری باناهار2.200.000 تومان
اسفندماه (قشم ایر)هتل4*تکسیمتور3شب-بلیط رفت وبرگشت از تهران-ترانسفر-بیمه-راهنما-یک گشت شهری باناهار2.390.000 تومان
اسفندماه(قشم ایر)هتل4*تاپتور3شب-بلیط رفت وبرگشت از تهران-ترانسفر-بیمه-راهنما-یک گشت شهری باناهار2.800.000 تومان
اسفندماه(قشم ایر)هتل5*منطقه مرترتور3شب-بلیط رفت وبرگشت از تهران-ترانسفر-بیمه-راهنما-یک گشت شهری باناهار2.690.000 تومان
اسفندماه(قشم ایر)هتل5*تکسیمتور3شب-بلیط رفت وبرگشت از تهران-ترانسفر-بیمه-راهنما-یک گشت شهری باناهار2.960.000 تومان
تاريخ رفتهتلاقامت(خدمات)قيمت(تومان)
نوروز(26اسفندبه بعد)
بعضی از تاریخها شامل افزایش نرخ میباشد
هتل 3 ستاره5شب اقامت-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر-یک گشت شهری باناهار-4.290.000 تومان
نوروز(26اسفندبه بعد)
بعضی از تاریخها شامل افزایش نرخ میباشد
هتل3*شیشلی5شب اقامت-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر-یک گشت شهری باناهار-4.690.000 تومان
نوروز(26اسفندبه بعد)
بعضی از تاریخها شامل افزایش نرخ میباشد
هتل 4 ستاره
آکسارای
5شب اقامت-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر-یک گشت شهری باناهار-4.890.000 تومان
نوروز(26اسفندبه بعد)
بعضی از تاریخها شامل افزایش نرخ میباشد
هتل 4 ستاره
شیشلی
5شب اقامت-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر-یک گشت شهری باناهار-5.350.000 تومان
نوروز(26اسفندبه بعد)
بعضی از تاریخها شامل افزایش نرخ میباشد
هتل 4 ستاره
تكسيم
5شب اقامت-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر-یک گشت شهری باناهار-5.850.000 تومان
نوروز(26اسفندبه بعد)
بعضی از تاریخها شامل افزایش نرخ میباشد
هتل 5ستاره5شب اقامت-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر-یک گشت شهری باناهار-6.200.000 تومان

تور هاي چين

تور هفتگي گوانجو

تاريخ رفتپروازاقامتخدماتقيمت(تومان)
ویژه اسفند از تهرانماهاناز 5 شب تا 28 شب
(تور5شب)
صبحانه در بهترين هتل هاي 4 ستاره بين المللي+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي+گشت هاي جذاب آپشنال6.790.000 به بالا +300 دلار روز
ویژه اسفند از تهرانماهانتور7شبصبحانه در بهترين هتل هاي 4 ستاره بين المللي+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي+گشت هاي جذاب آپشنال6.790.000 به بالا +390 دلار روز
ویژه اسفند از تهرانماهانتور9شبصبحانه در بهترين هتل هاي 4 ستاره بين المللي+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي+گشت هاي جذاب آپشنال6.790.000 به بالا +450 دلار روز
ویژه اسفند از تهرانماهانتور12شبصبحانه در بهترين هتل هاي 4 ستاره بين المللي+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي+گشت هاي جذاب آپشنال6.790.000 به بالا +520 دلار روز
ویژه اسفند از تهرانماهانتور14شبصبحانه در بهترين هتل هاي 4 ستاره بين المللي+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي+گشت هاي جذاب آپشنال6.790.000 به بالا +590 دلار روز

تور هفتگي شنزن

تاريخ حركتخدماتاقامتقيمت(تومان)
ویژه (اسفند)اقامت+صببحانه درهتل بين المللي 4 ستاره+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي
همراه با گشت هاي جذاب آپشنال در شنزن
4شب و5 روزشروع نرخ 6790000+260 دلار روز
ویژه (اسفند)اقامت+صببحانه درهتل بين المللي 4 ستاره+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي
همراه با گشت هاي جذاب آپشنال در شنزن
7شب و 8روزشروع نرخ 6790000+410 دلار روز
ویژه (اسفند)اقامت+صببحانه درهتل بين المللي 4 ستاره+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي
همراه با گشت هاي جذاب آپشنال در شنزن
5شب و6روز
(1شب گوانجو+2شب گویلین+2شب شنزن)
شروع نرخ 6790000+750 دلار روز

تورترکیبی پکن_شانگهای

حركتپروازاقامتخدماتقيمت(تومان)
ویژه زمستان(اسفند)ماهان(7شب و8روزه)تور4شب پکن+3شب شانگهایصبحانه در بهترين هتل هاي 4 ستاره بين المللي
+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي+گشت هاي جذاب آپشنال
6290000 تومان+750 دلار روز
ویژه زمستان(اسفند)ماهان(7شب و 8 روزه)تور4شب پکن+3شب شانگهایصبحانه در بهترين هتل هاي 5 ستاره بين المللي
+اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي+گشت هاي جذاب آپشنال
6290000 تومان+890 دلار روز

تور هفتگي پکن

تاريخ رفتاقامتخدماتخدمات ويژهقيمت(تومان)
ویژه اسفندتور5شببلیط رفت وبرگشت+صبحانه در بهترين هتل هاي 4 ستاره بين المللي +اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي1 روز گشت شهري در با ناهارشروع نرخ از 5.590.000تومان(هزینه بلیط)+510دلار
ویژه اسفندتور7شببلیط رفت وبرگشت+صبحانه در بهترين هتل هاي 4 ستاره بين المللي +اخذ ويزاي انفرادي و گروهي+ترانسفر فرودگاهي1 روز گشت شهري در با ناهارشروع نرخ از 5.590.000تومان(هزینه بلیط)+560دلار

تورهای نوروزی چین

تاريخ رفتپروازخدماتاقامتقیمت(تومان)
ویژه نوروز99
ماهان(9روزه)اقامت با صبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهی-ویزای توریستی-راهنمای فارسی زبان2شب هانگژو+3شب پکن+3شب شانگهایشروع نرخ از 7.790.000 تومان+890دلار
ویژه نوروز99ماهان(10روزه)اقامت با صبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهی-ویزای توریستی-راهنمای فارسی زبان2شب هانگژو+4شب پکن+3شب شانگهایشروع نرخ از 8.490.000 تومان+790دلار
ویژه نوروز99ماهان(11روزه)اقامت با صبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهی-ویزای توریستی-راهنمای فارسی زبان2شب هانگژو+4شب پکن+4شب شانگهایشروع نرخ از 8.490.000تومان+910دلار
ویژه نوروز99ماهان(8روزه)اقامت با صبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهی-ویزای توریستی-راهنمای فارسی زبان4شب پکن+3شب شانگهایشروع نرخ از 8.490.000 تومان+790دلار

تورهاي دبي

 

تاريخ رفتپروازهتلخدماتقیمت(تومان)
ویژه اسفند3 شبهتل3 ستارهاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت3690000
ویژه اسفند3 شبهتل4 ستارهاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت4190000
ویژه اسفند3 شبهتل4ستاره تاپاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت4580000
ویژه اسفند3 شبهتل5 ستارهاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت4830000
ویژه اسفند3 شبهتل 5 ستاره تاپاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت6490000


(نمایشگاه عرب هلث)


تاريخ رفتپروازهتلاقامتقيمت(تومان)
ویژه نوروز99
از تهران
ماهانهتل 3*دبی+5*یوآل راس الخیمه2شب دبی+3شب راس الخیمه12.690.000 تومان
ویژه نوروز99
از تهران
ماهانهتل4*دبی+5*یوآل راس الخیمه2شب دبی+3شب راس الخیمه13.250.000 تومان
ویژه نوروز99
از تهران
ماهانهتل 4 ستاره دبی+5*یوآل راس الخیمهtop2شب دبی+3شب راس الخیمه13.895.000 تومان
ویژه نوروز99
از تهران
ماهانهتل 5 ستاره2شب دبی+3شب راس الخیمه14.200.000 تومان

نوروز 1399تاريخ رفتپروازهتلاقامتقيمت(تومان)
28اسفند(همه روزه)ماهان(تهران)هتل 3 ستاره5شب و6روز6390000تومان
28اسفند(همه روزه)ماهانهتل 4 ستاره
حداقل
5شب و6روز7890000تومان
28اسفند(همه روزه)ماهانهتل 4 ستاره تاپ
5شب و6روز8290000 تومان
28اسفند(همه روزه)ماهانهتل 5 ستاره
5شب و6روز8890000 تومان
28اسفند(همه روزه)ماهانهتل 5 ستاره تاپ 5شب و6روز9990000 تومان

 

تورهاي گرجستان

 

تور گرجستان زميني

تاريخ رفتخدماتقيمت(تومان)
همه روزه3 شب اقامت با صبحانه+بيمه مسافرتي+بليط رفت و برگشت اتوبوس vip 1090000 به بالا
تاريخ رفتهتلخدماتقيمت(تومان)
هر روز
از ميدان آزادي
هتل 3 ستاره6 شب و 7 روز اقامت +اقامت هتل همراه با صبحانه+بیمه مسافرتی +اتوبوس 25 نفره1.220.000

باتومي

تاريخ رفتاقامتهتلخدماتقيمت(تومان)
جمعه ها
ويژه اسفند
4 شبهتل 4 ستارهصبحانه2490000
جمعه ها
ويژه اسفند
4 شبهتل 5 ستارهصبحانه+شام2990000
تاريخ رفتهتلخدماتقيمت(تومان)
اسفند(دوشنبه ها)هتل 3 ستاره —-2790000
اسفند (دوشنبه ها)هتل 5 ستارهصبحانه و شام3090000

 

تورهاي تفليس

تاريخ رفتپروازهتلاقامتقیمت(تومان)
ویژه اسفندزاگرسهتل 3 ستاره خارج شهر3شب و4روزباصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر1.250.000 تومان
ویژه اسفندزاگرسهتل 3 ستاره مرکزشهر3شب و4روزباصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر1.350.000 تومان
ویژه اسفندزاگرسهتل4 ستاره3شب و4روزباصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر1.550.000 تومان
ویژه اسفندزاگرسهتل4 ستاره مرکزشهر3شب و4روزباصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر1.750.000 تومان
ویژه اسفندزاگرسهتل4ستاره تاپ3شب و4روزباصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر2.350.000 تومان
ویژه اسفندزاگرسهتل5 ستاره3شب و4روزباصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-بیمه-راهنما-ترانسفر4.500.000 تومان
پروازاقامتقيمت(تومان)
تابان3 شب1.490.000
تابان4 شب1.590.000
تابان7 شب1.810.000

جهت دريافت نرخ كامل تور و هتل ها با ما تماس بگيريد.

تورهاي تايلند

تاريخ رفتتورپروازخدماتقیمت(تومان)
ویژه اسفند ماههتل2ستارهماهان(8روزه)4شب بانکوک-3شب پاتایا-بیمه مسافرتی-اقامت با صبحانه-سیم کارت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان5.990.000تومان
ویژه اسفند ماههتل3ستارهماهان(8روزه)4شب بانکوک-3شب پاتایا-بیمه مسافرتی-اقامت با صبحانه-سیم کارت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان6.670.000تومان
ویژه اسفند ماههتل4 ستارهماهان(8روزه)4شب بانکوک-3شب پاتایا-بیمه مسافرتی-اقامت با صبحانه-سیم کارت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان8.490.000تومان
ویژه اسفند ماههتل 5 ستارهماهان(8روزه)4شب بانکوک-3شب پاتایا-بیمه مسافرتی-اقامت با صبحانه-سیم کارت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان11.850.000تومان

 

تور پاتايا

تاريخ رفتپروازهتلخدماتقیمت(تومان)
تورپاتایا
ويژه اسفند
ماهان(8روزه)هتل3 ستارهاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-1گشت شهری-سیم کارت-بلیط رفت وبرگشت6.670.000 تومان
تورپاتایا
ويژه اسفند
ماهان(8روزه)هتل 4ستارهاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-1گشت شهری-سیم کارت-بلیط رفت وبرگشت7.140.000 تومان
تورپاتایا
ويژه اسفند
ماهان(8روزه)هتل4ستاره تاپاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-1گشت شهری-سیم کارت-بلیط رفت وبرگشت8.450.000 تومان
تورپاتایا
ويژه اسفند
ماهان(8روزه)هتل 5 ستارهاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-1گشت شهری-سیم کارت-بلیط رفت وبرگشت9.690.000 تومان
تورپاتایا
ويژه اسفند
ماهان(8روزه)هتل 5 ستاره تاپاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-1گشت شهری-سیم کارت-بلیط رفت وبرگشت12.700.000 تومان

 

تور پوكت

تاريخ رفتپروازهتلخدماتقیمت(تومان)
تورپوکت(اسفند)ماهان(8روزه)هتل2 ستاره7شب اقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-بلط رفت وبرگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان7.690.000 تومان
تورپوکت(اسفند)ماهان(8روزه)هتل3 ستاره7شب اقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-بلط رفت وبرگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان8.890.000 تومان
تورپوکت(اسفند)ماهان(8روزه)هتل سوییت 4ستاره7شب اقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-بلط رفت وبرگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان9.720.000 تومان
تورپوکت(اسفند)ماهان(8روزه)هتل4 ستاره7شب اقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-بلط رفت وبرگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان12.220.000 تومان
تورپوکت(اسفند)ماهان(8روزه)هتل5ستاره 7شب اقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-بلط رفت وبرگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان14.240.000 تومان
تورپوکت(اسفند)ماهان(8روزه)هتل 5 ستاره تاپ7شب اقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-بلط رفت وبرگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان14.800.000 تومان
تاريخ رفتپروازهتلخدماتقیمت(تومان)
بانکوک_پوکت نوروز99ماهان(28اسفندبه بعد)هتل3ستارهاقامت با صبحنه-بلیط رفت برگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی11.850.000 تومان
بانکوک_پوکت نوروز99ماهان(28اسفندبه بعد)هتل 4 ستارهاقامت با صبحنه-بلیط رفت برگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی13.350.000 تومان
بانکوک_پوکت نوروز99ماهان(28اسفندبه بعد)هتل4ستاره تاپاقامت با صبحنه-بلیط رفت برگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی14.350.000 تومان
بانکوک_پوکت نوروز99ماهان(28اسفندبه بعد)هتل 5 ستارهاقامت با صبحنه-بلیط رفت برگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی14.800.000 تومان
بانکوک_پوکت نوروز99ماهان(28اسفندبه بعد)هتل 5 ستاره تاپاقامت با صبحنه-بلیط رفت برگشت-1روزگشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی15.350.000 تومان

تورهاي اندونزي

تور بالي

تاريخ رفتپروازاقامتهتلقيمت(تومان)
ويژه اسفندماهان8 روزههتل 3 ستاره 9.400.000 تومان
ويژه اسفندماهان8 روزههتل 4 ستاره11.250.000 تومان
ويژه اسفندماهان8 روزههتل4 ستاره تاپ12.300.000 تومان
ويژه اسفندماهان8 روزههتل 5 ستاره 13.500.000 تومان
ویژه اسفندماهان8روزههتل 5ستاره تاپ14.950.000 تومان

 

تورهاي مالزي

تاريخ رفتپروازهتلخدماتقیمت(تومان)
تورمالزی
ویژه اسفند
ماهان اير(8روزه)هتل 3ستارهاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهی-لیدر-1گشت شهری5.680.000 تومان
ویژه اسفندماهان اير(8روزه)هتل 4 ستارهاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهی-لیدر-1گشت شهری6.570.000 تومان
ویژه اسفندماهان اير(8روزه)هتل 4ستاره تاپاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهی-لیدر-1گشت شهری7.250.000 تومان
ویژه اسفندماهان اير(8روزه)هتل 5 ستارهاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهی-لیدر-1گشت شهری7.090.000 تومان
ویژه اسفندماهان اير(8روزه)هتل 5 ستاره تاپاقامت با صبحانه-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-ترانسفرفرودگاهی-لیدر-1گشت شهری7.590.000 تومان
تور ترکیبیتاریخ رفتهتلاقامتقیمت(تومان) 
مالزی+بالیبهمن واسفندهتل 3 ستاره4شب بالی+3شب مالزیاقامت با صبحانه-پروازداخلی-ترانسفرفرودگاهی-بیمه سفر-راهنمای فارسی-دوگشت شهری دربالی ومالزی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت9.970.000 تومان
مالزی+بالیبهمن واسفندهتل 4 ستاره4شب بالی+3شب مالزیاقامت با صبحانه-پروازداخلی-ترانسفرفرودگاهی-بیمه سفر-راهنمای فارسی-دوگشت شهری دربالی ومالزی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت11.540.000 تومان
مالزی+بالیبهمن واسفندهتل 4ستاره تاپ4شب بالی+3شب مالزیاقامت با صبحانه-پروازداخلی-ترانسفرفرودگاهی-بیمه سفر-راهنمای فارسی-دوگشت شهری دربالی ومالزی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت12.890.000 تومان
مالزی+بالیبهمن واسفندهتل 5 ستاره 4شب بالی+3شب مالزیاقامت با صبحانه-پروازداخلی-ترانسفرفرودگاهی-بیمه سفر-راهنمای فارسی-دوگشت شهری دربالی ومالزی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت14.690.000 تومان
مالزی+بالیبهمن واسفندهتل 5 ستاره تاپ4شب بالی+3شب مالزیاقامت با صبحانه-پروازداخلی-ترانسفرفرودگاهی-بیمه سفر-راهنمای فارسی-دوگشت شهری دربالی ومالزی-ویزای توریستی-بلیط رفت وبرگشت15.990.000 تومان
تورهتلخدماتقیمت(تومان)
مالزی(اسفند)هتل 3 ستاره7شب و8روزاقامت باصبحانه-بیمه-راهنمای فارسی-ترانسفر-یک گشت شهری-بلیط ر فت وبرگش ماهان4.990.000 تومان
مالزی(اسفند)هتل 4 ستاره
خارج از شهر
7شب و8روزاقامت باصبحانه-بیمه-راهنمای فارسی-ترانسفر-یک گشت شهری-بلیط ر فت وبرگش ماهان5.400.000 تومان
مالزی(اسفند)
هتل 4 ستاره
مركز شهر
7شب و8روزاقامت باصبحانه-بیمه-راهنمای فارسی-ترانسفر-یک گشت شهری-بلیط ر فت وبرگش ماهان6.740.000 تومان
مالزی(اسفند)هتل 4 ستاره
top
7شب و8روزاقامت باصبحانه-بیمه-راهنمای فارسی-ترانسفر-یک گشت شهری-بلیط ر فت وبرگش ماهان7.190.000 تومان
مالزی(اسفند)هتل 5 ستاره7شب و8روزاقامت باصبحانه-بیمه-راهنمای فارسی-ترانسفر-یک گشت شهری-بلیط ر فت وبرگش ماهان8.490.000 تومان
نام توررفتهتل وپروازخدماتقیمت(تومان)
تورترکیبی مالزی_بالی_سنگاپورویژه 27اسفند به بعدپروازقطری-هتل4*4شب بالی-4شب کوالا-3شب سنگاپور-بیمه-پروازداخلی-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفر-راهنما-گشت شهری-ویزا10.800.000 تومان+870دلارروز
تورترکیبی مالزی_بالی_سنگاپورویژه 27اسفند به بعد
پروازقطری-هتل4*تاپ4شب بالی-4شب کوالا-3شب سنگاپور-بیمه-پروازداخلی-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفر-راهنما-گشت شهری-ویزا10.800.000 تومان+1250دلارروز
تورترکیبی مالزی_بالی_سنگاپورویژه 27اسفند به بعدپروازقطری-هتل5*4شب بالی-4شب کوالا-3شب سنگاپور-بیمه-پروازداخلی-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفر-راهنما-گشت شهری-ویزا10.800.000 تومان+1490دلارروز
تورترکیبی مالزی_بالی_سنگاپورویژه 27اسفند به بعدپروازقطری-هتل 5*زنجیره ای4شب بالی-4شب کوالا-3شب سنگاپور-بیمه-پروازداخلی-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفر-راهنما-گشت شهری-ویزا10.800.000 تومان+2600دلارروز

نام تورتاریخ رفتهتل خدماتقیمت(تومان)
مالزی نوروز99ویژه 25اسفندبه بعد(همه روزه)هتل3 ستاره7شب و8روزاقامت باصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-گشت شهری-ترانسفر-راهنما-بیمه-سیم کارت7.390.000 تومان
مالزی نوروز99ویژه 25اسفندبه بعد(همه روزه)هتل 3*خارج شهر7شب و8روزاقامت باصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-گشت شهری-ترانسفر-راهنما-بیمه-سیم کارت7.770.000 تومان
مالزی نوروز99ویژه 25اسفندبه بعد(همه روزه)هتل4ستاره7شب و8روزاقامت باصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-گشت شهری-ترانسفر-راهنما-بیمه-سیم کارت8.560.000 تومان
مالزی نوروز99ویژه 25اسفندبه بعد(همه روزه)هتل4*تاپ7شب و8روزاقامت باصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-گشت شهری-ترانسفر-راهنما-بیمه-سیم کارت8.850.000 تومان
مالزی نوروز99ویژه 25اسفندبه بعد(همه روزه)هتل5ستاره7شب و8روزاقامت باصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-گشت شهری-ترانسفر-راهنما-بیمه-سیم کارت9.420.000 تومان

تاریخ رفتپروازهتلاقامتخدماتقیمت(تومان)
ویژه 4 و9 اسفندماهان ایرهتل3 ستاره8روزهاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری5660000
ویژه 4 و9 اسفندماهان ایرهتل4ستاره خارج شهر8روزهاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری5990000
ویژه 4 و9 اسفندماهان ایرهتل4 ستاره مرکزشهر8روزهاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری6390000
ویژه 4 و9 اسفندماهان ایرهتل 4 ستاره تاپ8روزهاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری7250000
ویژه 4 و9 اسفندماهان ایرهتل5 ستاره8روزهاقامت باصبحانه-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری7700000

پرواز29آذر،1دی ماه،11،13،15دی مانرخهای فوق منهای140تومان میگردد.

تور پنانگ

تاريخ رفتپروازهتل خدماتقیمت(تومان)
ویژه اسفند ماهماهان ايرهتل 3 ستاره4شب مالزی+3شب پنانگ-بیمه مسافرتی-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی وزمینی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری6.870.000 تومان
ویژه اسفند ماهماهان ايرهتل 4 ستاره4شب مالزی+3شب پنانگ-بیمه مسافرتی-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی وزمینی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری7.310.000 تومان
ویژه اسفند ماهماهان ايرهتل 4 ستاره top4شب مالزی+3شب پنانگ-بیمه مسافرتی-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی وزمینی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری7.990.000 تومان
ویژه اسفند ماهماهان ايرهتل 5 ستاره4شب مالزی+3شب پنانگ-بیمه مسافرتی-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی وزمینی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری8.800.000 تومان
ویژه اسفند ماهماهان ايرهتل 5 ستاره درجه بالاتر4شب مالزی+3شب پنانگ-بیمه مسافرتی-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی وزمینی-راهنمای فارسی زبان-گشت شهری9.990.000 تومان

 

تور لنكاوي

تاريخ رفتپروازهتل خدماتقیمت(تومان)
ویژه اسفندماهماهان(8روزه)هتل 3 ستاره4شب مالزی+3شب لنکاوی-بیمه سفر-راهنمای فارسی زبان-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی-1روزگشت شهری7.990.000 تومان
ویژه اسفندماهماهانهتل 4 ستاره4شب مالزی+3شب لنکاوی-بیمه سفر-راهنمای فارسی زبان-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی-1روزگشت شهری10.850.000 تومان
ویژهاسفندماهماهانهتل 4 ستاره top4شب مالزی+3شب لنکاوی-بیمه سفر-راهنمای فارسی زبان-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی-1روزگشت شهری11.200.000 تومان
ویژه اسفند ماهماهانهتل 5 ستاره4شب مالزی+3شب لنکاوی-بیمه سفر-راهنمای فارسی زبان-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی-1روزگشت شهری12.750.000 تومان
ویژه اسفندماهماهانهتل 5 ستاره درجه بالا4شب مالزی+3شب لنکاوی-بیمه سفر-راهنمای فارسی زبان-بلیط رفت وبرگشت-ترانسفرفرودگاهی-1روزگشت شهری تومان14.060.000

 

 

 

تورهاي هندوستان

پروازاقامتخدماتقيمت(تومان)
ماهان3 شب دهلي+2 شب آگرا+2 شب جيپور3 روز گشت ويژه باناهار+ترانسفر فرودگاهي و بين شهري+ويزاي الكترونيك+بيمه مسافرتي+راهنماي فارسي زبان6495000 تومان به بالا

تورهاي سريلانكا

پروازاقامتقيمت(تومان)
ايرعربيا2 شب كلمبو+4 شب بنتوتاشروع نرخ از 7945000 به بالا

 

تورهاي گوا

تاريخ حركتقيمت(تومان)
ویژه نوروز99شروع نرخ6995000 به بالا
ويژه نوروز99شروع نرخ6995000 به بالا
تاريخ حركتهتلخدماتقيمت(تومان)
چهارشنبه ها
از تهران
هتل 3 ستارهصبحانه6995000
چهارشنبه ها
از تهران
هتل 4 ستارهصبحانه7645000
چهارشنبه ها
از تهران
هتل 4 ستارهtop9245000
چهارشنبه ها
از تهران
هتل 5 ستارهصبحانه9995000
چهارشنبه ها
از تهران
هتل 5 ستارهtop10645000
تاريخ رفتقيمت(تومان)
همه روزه6295000 به بالا

 

تورهاي جمهوري آذربايجان

باكو

تاريخ رفتاتوبوسهتلاقامتخدماتقيمت(تومان)
بهمن واسفند(همه روزه)حرکت از تهرانvipهتل3ستاره3 شب و 4 روزصبحانه+يك گشت با ناهار+ليدر فارسي+ويزا+
اتوبوس 25نفره
1.560.000 تومان
بهمن واسفند(همه روزه)vipهتل 4ستاره3 شب و 4 روزصبحانه+يك گشت با ناهار+ليدر فارسي+ويزا+
اتوبوس 25نفره
1.790.000 تومان
بهمن واسفند(همه روزه)vipهتل 4ستاره تاپ3 شب و 4 روزصبحانه+يك گشت با ناهار+ليدر فارسي+ويزا+
اتوبوس 25نفره
2.790.000 تومان
بهمن واسفند(همه روزه)vipهتل 5ستاره3 شب و 4 روزصبحانه+يك گشت با ناهار+ليدر فارسي+ويزا+
اتوبوس 25نفره
2.290.000 تومان

تاريخ رفتهتلاقامتقيمت(تومان)
ويژه نوروز از اصفهان
29اسفند5و9فروردین
هتل 4ستاره4شب اقامت باصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-گشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-بیمه سفر-راهنما5.670.000 تومان
ويژه نوروز از اصفهان
29اسفند5و9فروردین
هتل 4ستاره تاپ4شب اقامت باصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-گشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-بیمه سفر-راهنما6.400.000 تومان
ويژه نوروز از اصفهان
29اسفند5و9فروردین
هتل 5ستاره4شب اقامت باصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-گشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-بیمه سفر-راهنما7.100.000 تومان
ويژه نوروز از اصفهان
29اسفند5و9فروردین
هتل 5 ستاره تاپ4شب اقامت باصبحانه-بلیط رفت وبرگشت-گشت شهری باناهار-ترانسفرفرودگاهی-بیمه سفر-راهنما9.400.000 تومان

زميني

تاريخ رفتهتل خدماتقیمت(تومان)
نوروز99(همه روزه)هتل4ستاره4شب و5روزاقامت با صبحانه-بیمه-لیدر-راهنما-یک گشت شهری باناهار-پذیرایی صبحانه دررفت-پذیرایی ناهار دربرگشت-رفت وبرگشت اتوبوس وی آی پی2.890.000 تومان
نوروز99(همه روزه)هتل 4 ستاره تاپ4شب و5روزاقامت با صبحانه-بیمه-لیدر-راهنما-یک گشت شهری باناهار-پذیرایی صبحانه دررفت-پذیرایی ناهار دربرگشت-رفت وبرگشت اتوبوس وی آی پی3.195.000 تومان
نوروز99(همه روزه)هتل 5ستاره4شب و5روزاقامت با صبحانه-بیمه-لیدر-راهنما-یک گشت شهری باناهار-پذیرایی صبحانه دررفت-پذیرایی ناهار دربرگشت-رفت وبرگشت اتوبوس وی آی پی3.295.000 تومان
تاريخ رفتهتلخدماتقيمت(تومان)
هر روز
(از مرز استارا با ماشین شخصی)
هتل 4 ستاره3 شب و 4 روز اقامت +اقامت هتل همراه با صبحانه+بیمه مسافرتی +ترانسفر رفت و برگشت
+ویزا
2.390.000

تورهاي عمان

تاريخ رفتقيمت(تومان)
اسفندشروع نرخ از 3490000 به بالا
تاريخ حركتپروازهتلاقامتقيمت(تومان)
دوشنبه ها و جمعه هاقشم ايرهتل 3 ستاره4 روزه2890000
دوشنبه ها و جمعه هاقشم ايرهتل 4 ستاره4 روزه4130000
دوشنبه ها و جمعه هاقشم ايرهتل 4 ستاره top4 روزه7090000
دوشنبه ها و جمعه هاقشم ايرهتل 5 ستاره4 روزه7740000
دوشنبه ها و جمعه هاقشم ايرهتل 3 ستاره5 روزه3220000
دوشنبه ها و جمعه هاقشم ايرهتل 4 ستاره5 روزه4690000
دوشنبه ها و جمعه هاقشم ايرهتل 4 ستاره top5 روزه7230000
دوشنبه ها و جمعه هاقشم ايرهتل 5 ستاره5 روزه9570000
تاريخ رفتپروازهتلاقامتقيمت(تومان)
اسفندقشم ايرهتل 3 ستاره4 شب و 5 روز3.990.000
اسفندقشم ايرهتل 4 ستاره4 شب و 5 روز4.890.000
اسفندسلام ايرهتل 4 ستاره
top
4 شب و 5 روز6.940.000
اسفندسلام ايرهتل 5 ستاره4 شب و 5 روز7.490.000

مسقط

تاريخ رفتپروازهتلاقامتقيمت(تومان)
همه روزهقشم ايرهتل 3 ستاره4 شب4.190.000
همه روزهقشم ايرهتل 4 ستاره4 شب5.290.000
همه روزهقشم ايرهتل 4 ستاره top4 شب6.840.000
همه روزهقشم ايرهتل 5 ستاره4 شب7.770.000
همه روزهقشم ايرهتل 5 ستاره top4 شب12.690.000
تاريخ رفتپروازهتلقيمت(تومان)
قشم ايرهتل 3 ستاره3.380.000
قشم ايرهتل 4 ستاره4.290.000
قشم ايرهتل 4 ستاره top5.990.000
قشم ايرهتل 5 ستاره6.770.000
قشم ايرهتل 5 ستاره سوپر10.990.000

تورهاي ارمنستان

تاريخ رفتهتلقيمت(تومان)
هوایی( اسفند)هتل 3 ستاره4.490.000 تومان
هوایی( اسفند)هتل 4 ستاره5.400.000 تومان
هوایی(اسفند)هتل 4 ستاره top5.850.000 تومان
هوایی(اسفند)هتل 5 ستاره7.090.000 تومان

تور ارمنستان زميني

تاريخ رفتهتل خدماتقیمت(تومان)
همه روزه از تهران(ترمینال آزادی)هتل3 ستاره3شب اقامت با صبحانه،بیمه مسافرتی،بلیط رفت وبرگشت اتوبوس(vip)1250000 تومان
همه روزه از تهران(ترمینال آزادی)هتل 4ستاره3شب اقامت با صبحانه،بیمه مسافرتی،بلیط رفت وبرگشت اتوبوس(vip)1950000 تومان
همه روزه از تهران(ترمینال آزادی)هتل4 ستاره تاپ3شب اقامت با صبحانه،بیمه مسافرتی،بلیط رفت وبرگشت اتوبوس(vip)2250000تومان
همه روزه از تهران(ترمینال آزادی)هتل 5 ستاره3شب اقامت با صبحانه،بیمه مسافرتی،بلیط رفت وبرگشت اتوبوس(vip)2990000تومان
تاريخ رفتهتلخدماتقيمت(دلار)
hotel King3 شب و 4روز اقامت+اقامت هتل همراه با صبحانه +راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی+1 گشت شهری با ناهار+ سیم کارت
55
hotel Baxos3 شب و 4روز اقامت+اقامت هتل همراه با صبحانه +راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی+1 گشت شهری با ناهار+ سیم کارت
55
hotel Comfort3 شب و 4روز اقامت+اقامت هتل همراه با صبحانه +راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی+1 گشت شهری با ناهار+ سیم کارت
75
hotel ani central3 شب و 4روز اقامت+اقامت هتل همراه با صبحانه +راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی+1 گشت شهری با ناهار+ سیم کارت
85
hotel Metropol3 شب و 4روز اقامت+اقامت هتل همراه با صبحانه +راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی+1 گشت شهری با ناهار+ سیم کارت
100

به مبالغ دلاری فوق،مبلغ 850.000 تومان بابت بلیط رفت وبرگشت اتوبوس اضافه میگردد.

تورهاي مالديو

تاريخ رفتپروازاقامتقيمت(تومان)
پاييزامارات 5 شبشروع نرخ از 20720000
تاريخ رفتاقامتقيمت(تومان)
ويژه پاييز4 شب18440000

تورهاي سنگاپور

تاريخ رفتاقامتقيمت(تومان)
ويژه پاييز7 شب8181000

تورهاي اندونزي

تاريخ رفتپروازهتلخدماتقیمت(تومان)
تور بالی(ويژه اسفند)ماهان(8روزه)هتل 3 ستارهاقامت با صبحانه-گشت شهری-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بلیط رفت وبرگشت8.850.000 تومان
تور بالی(ويژه اسفند)ماهان(8روزه)هتل4 ستارهاقامت با صبحانه-گشت شهری-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بلیط رفت وبرگشت10.950.000 تومان
تور بالی(ويژه اسفند)ماهان(8روزه)هتل 5 ستارهاقامت با صبحانه-گشت شهری-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بلیط رفت وبرگشت13.890.000 تومان
تور بالی(ويژه اسفند)ماهان(8روزه)هتل 5 ستاره تاپاقامت با صبحانه-گشت شهری-بیمه مسافرتی-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بلیط رفت وبرگشت17.470.000 تومان

تورهاي روسيه
(نوروز)99

تور سنت پترزبورگ

تاريخ رفتپروازهتلخدماتاقامتقیمت(تومان)+دلار
28اسفند5 و11 فروردین99نوردویندهتل3 ستارهاقامت باصبحانه-ویزا-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-لیدر-دوگشت شهری باناهار5شب و6روز3.995.000 تومان+320دلار
28اسفند5 و11 فروردین99نوردویندهتل4 ستارهاقامت باصبحانه-ویزا-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-لیدر-دوگشت شهری باناهار5شب و6روز3.995.000 تومان+340دلار
28اسفند5 و11 فروردین99نوردویندهتل4 ستاره تاپاقامت باصبحانه-ویزا-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-لیدر-دوگشت شهری باناهار5شب و6روز3.995.000 تومان+390دلار
28اسفند5 و11 فروردین99نوردویندهتل4*لوکساقامت باصبحانه-ویزا-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-لیدر-دوگشت شهری باناهار5شب و6روز3.995.000 تومان+440دلار
28اسفند5 و11 فروردین99نوردویندهتل5*تاپاقامت باصبحانه-ویزا-ترانسفرفرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-لیدر-دوگشت شهری باناهار5شب و6روز3.995.000 تومان+490دلار

براي وارد شدن در كانال تلگرام ابتدا فيلتر شكن خود را روشن كنيد