ویزا متریک

همه چيز در مورد گذرنامه

همه چيز در مورد گذرنامه
ویژگی های گذرنامه : از یک جهت مجوز خروج فرد از کشوری است که تابعیت سیاست داخلی آن کشور را دارد.  گذرنامه همانند یک شناسنامه معتبر بوده و تابعیت و هویت دارندگان خود را تایید می کند. گذرنامه ايران ویزا چیست ویزاي مسافرتي یا روادید ویزا یا روادید اجازه ورود به یک کشور است که توسط کشور مقصد صادر می شود مدت پاسپورت  پاسپورت به مدت پنج سال اعتبار دارد، اما اعتبار ویزا به طور موقت توسط کشور مقصد تعیین می شود.  نوع ویزا که دریافت می کنید، در زمان ورود به هر کشور، نشان‌ می‌دهد هدف از سفر چیست. گذرنامه المثني اخذ ویزا ویزای مسافرتی سفر به خارج از کشور و آشنایی ب...
ادامه متن