بسته بندی بار در منزل

بسته بندی بار در منزل

دیگر نگران لوازم شکستنی خود موقع حمل و نقل نباشید.
بسته بندی تخصصی بار در منزل خود را به تعطیلات آرام بسپارید

بخش تاسکو خدمات بین المللی بار

@tatilatearamcargo

یا به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید:
https://instagram.com/tasco.cargo
آدرس ما:
اصفهان.خیابان هزارجریب.روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان
آدرس وبسایت:
http://tatilatearam.ir